PartnerPlast signerer tidenes største kontrakt

PartnerPlast har vunnet anbudskonkurransen til Kystverket som leverandør av navigasjonsinnretninger til bruk i trange og skjermede farvann og i hovedled.

Dette er den største tildelte kontrakten i PartnerPlast sin historie, og har en verdi på over 100 millioner kroner.

Kontrakten er en offentlig utlysning med 4 års varighet og 2 års opsjon, der kriteriene var pris, kvalitet, videreutvikling og forbedringer, kvalitet, bærekraft og miljø. PartnerPlast vant med høyest skår på videreutvikling og forbedringer, kvalitet og bærekraft og miljø.

Leveransene vil involvere store deler av PartnerPlast-gruppen, med rotasjonsstøping, design og sammenstilling på Åndalsnes, utvikling av elektronikk i Molde, produksjon av former og del komponenter på Moelv.

Kontrakten gjelder dirigenser som er navigasjonsinnretninger beregnet for henholdsvis trange og skjermede farvann (biled / småbåtled) og for hovedled. Produktet består av en hvit‏‏‎‏‎‏‪‎‎‏‏‎‎‎‏‏‏‪ kjegle som er belyst av en lyskaster. Løpende produktforbedring vil være en del av anskaffelsen.

– Teknisk organisasjon med CTO, Jan Møllerhaug, i front har bidratt i et omfattende tilbudsarbeid, inkludert videreutvikling av eksisterende produkt, sier Tom Samuelsen, CEO i PartnerPlast Gruppen.

– Vi er glade for at vi nok en gang har vunnet en anbudskonkurranse med Kystverket, og er spesielt stolte av at vi har greid å vise frem vår kompetanse innen resirkulering av materialer samt potensiale for videreutvikling av løsningene. Vi gleder oss til å komme i gang med jobben og videreføre det gode samarbeidet, sier Tom Samuelsen.

– Kystverket mener at Partnerplast har vist en god evne til nytenkning i konkurransen og har en organisasjon med god faglig kompetanse. Kystverket ser frem til samarbeidet de kommende årene, uttaler Kystverket.

Les om kontrakten på Kystverkets hjemmeside også. 

News

The latest news and articles from across PartnerPlast

PartnerPlast delivers the first products made from recycled plastics

Sulzer chooses PartnerPlast because of the products made from recycled plastics. The first products are...

A unique aquaculture buoy which increases safety and eliminates corrosion

The Activa SmartTop Buoy is a safe and long lasting buoy for the offshore and...

The youth enterprise Marival, working closely with PartnerPlast, has won an award in a National competition

Marival won the award for best collaboration with the business community. A collaboration both Marival...