PartnerPlast med kraftsatsing på ny produktserie til havbruk

– Koblingen mellom lang erfaring fra røffe havområder og maritim elektronikk gjør denne satsingen veldig spennende, sier daglig leder Tom Samuelsen (t.v.) og salgsansvarlig Ola Stavran i PartnerPlast AS. Foto: PartnerPlast

– Vi har tiår med erfaring fra noen av verdens røffeste havområder. Vi forankrer store konstruksjoner til havs og leverer bøyer og oppdrift til havbruk og offshoreindustri verden over. Dette har vi nå løftet opp til en egenutviklet, komplett serie med bøyer, utstyr og maritim elektronikk for havbruksnæringen.

Det er ikke bare tyngde i produkt og innovasjon, men også i historien og tradisjonene hos daglig leder Tom Samuelsen og teamet hans ved PartnerPlast AS. Åndalsnes-bedriften fyller 25 neste år, men er samtidig en del av et lokalt plastindustrimiljø som hadde sin første spede begynnelse for 70 år siden. Det var helt andre produkter i oppstarten, men de siste tiårene har blikket vært rettet mot havbruksnæring og offshoreindustri.

PartnerPlasts erfaring innen oppdrift, forankring og bøyer har blitt smeltet sammen med utvikling og produksjon av moderne, maritim elektronikk.

Resultatet er en komplett produktserie med fortøyningsbøyer og tilleggsutstyr for havbruksnæringen, og i tråd med maritim tradisjon har produktet også fått sitt eget døpenavn: Activa.

– Både produkt, produksjon, teknologi og kompetanse er i stor grad overførbare mellom offshoreindustri og havbruksnæring. PartnerPlast har bygd seg opp til å bli en global leverandør av produkter til disse næringene, forteller Tom Samuelsen.

– Nå satser vi enda kraftigere på havbruk, og vi skal samarbeide tett med utstyrsleverandørene til havbruksnæringen i videreutviklingen av produktene våre, ikke minst innen maritim elektronikk som er spesialtilpasset havbruksanlegg og røffe forhold, sier Samuelsen.

Activa er en komplett serie av bøyer, lys, elektronikk og varsling for oppdrettsanlegg.

– PartnerPlast har i lang tid satset mye på egenutvikling og produksjon av maritim elektronikk, og i dette inngår blant annet egne markeringslys som er spesielt tilpasset og godkjent for havbruksnæringen, sier salgsleder Ola Stavran i PartnerPlast.

– Utviklingen kan tyde på at framtidas oppdrettsanlegg vil bli enda større og plassert enda lengre ut fra kysten, kanskje helt til havs. Dette er noe som styrker våre muligheter, med den kompetansen vi sitter på og de produktene vi har utviklet, sier Ola Stavran.

KONTAKT:

Daglig leder Tom Samuelsen
mob: 901 40845 epost: tom@partnerplast.com

Salgsansvarlig Activa, Ola Stavran
mob: 992 05550 epost: ola@partnerplast.com>

News

The latest news and articles from across PartnerPlast

Christmas opening hours PartnerPlast

The factory will be closed from 13:00 on 18th December. The last possible delivery of...

Currently four apprentices at Partnerplast AS

Day of the apprentice On Thursday, 29th October, Tom Samuelsen (CEO of PartnerPlast AS), invited...

Norwegian Retailers’ Environment Fund visits PartnerPlast AS

From left: Tom Samuelsen (CEO) PartnerPlast AS and Rasmus Hansson (CEO)...