Vi styrker oss for tiden fremover!

PARTNER PLAST AS KJØPER 70% AV AKSJENE I AQUA GUARDIAN AS

Partner Plast kjøper 70% av aksjene i Aqua Guardian AS for å styrke posisjonen innen sikkerhetsutstyr og objektsikring.

Aqua Guardian AS har over de siste 6 årene bygget en ledende posisjon i Norge med sikkerhetsløsninger til vannkraft, med leveranser til flere av de ledende aktørene. Selskapet har også begynt å levere til det svenske markedet. Løsningene er basert på rotasjonsstøpte produkter.

Partner Plast inngikk en kontrakt med Forsvarsbygg tidlig 2019 for levering og installering av sjøbarrierer ved Håkonsvern og nærliggende områder. I tillegg vant Partner Plast en kontrakt med Kystverket for levering av flytestaker.

«Oppkjøpet av Aqua Guardian er et viktig steg i å bygge en portefølje av produkter og løsninger innen sikkerhetsmarkedet. Vi skal bygge på den sterke posisjonen til Aqua Guardian i kombinasjon med Partner Plast sine sjøbarriere-produkter som nå installeres på Håkonsvern i Bergen, samt bøyer og staker til havn- og farledsmarkedet.», sier Tom Samuelsen, CEO i Partner Plast.

Dagens eier og CEO i Aqua Guardian AS, Bent Kristian Hasle, fortsetter i rollen som CEO, og vil i tillegg be ansvarlig for salg av produkter og løsninger i et bredere marked innen sikkerhet.

«Å bli en del av Partner Plast Gruppen er det riktige neste steget for Aqua Guardian. Partner Plast sitter på en sterk kompetanse innen rotasjonsstøping, elektronikkutvikling og teknisk utvikling. De har allerede etablert flere produkter innen nærliggende markeder, som vi nå vil jobbe for å utvikle videre.», sier Bent Kristian Hasle, CEO i Aqua Guardian.

aqua-guardian-partnerplast

f.v Bent Kristian Hasle, CEO Aqua Guardian AS og Tom Samuelsen, CEO PartnerPlast AS

Fakta:

  • Aqua Guardian AS ble startet i 2001, er lokalisert i Skien og hadde en omsetning på 6,5 MNOK i 2018 og har 3 ansatte.
  • PartnerPlast AS er lokalisert i Åndalsnes det ledende selskapet i Partner Plast Gruppen. Gruppen forventer en omsetning i størrelsesorden 150 MNOK i 2019
  • Partner Plast Gruppen er ledende innen design, formbygging, rotasjons- og polyuretanstøping samt elektronikkutvikling, og leverer produkter og løsninger innen blant annet O&G, Marine og annen Industri.
  • PartnerPlast eies av Investinor AS, Salvesen & Thams Invest AS, Norsk Mineral AS og Oskar Invest AS.

News

The latest news and articles from across PartnerPlast

Currently four apprentices at Partnerplast AS

Day of the apprentice On Thursday, 29th October, Tom Samuelsen (CEO of PartnerPlast AS), invited...

Norwegian Retailers’ Environment Fund visits PartnerPlast AS

From left: Tom Samuelsen (CEO) PartnerPlast AS and Rasmus Hansson (CEO)...

PGS takes action to recycle plastics

PGS will return all used PartnerPlast products for recycling. In a recent press release we...