Vi er nå sertifisert etter ISO 14001!

En ISO 14001-sertifisering hjelper oss som bedrift å redusere vår belastning på miljøet. Dette kan igjen slå positivt ut på driften av selskapet, og legge til rette for en bærekraftig vekst og økt lønnsomhet. Dette er helt i tråd med våre høye mål i samsvar med FNs bærekraftsmål, ikke minst vårt fokus på resirkulering og sirkulærøkonomi.

– Vi har satsa stort på bærekraft og ønsker virkelig å gjøre noe konkret ut av bærekraftsarbeidet vårt. Vi vil ikke at dette bare skal være prat, men faktiske og konkrete tiltak som gjør en forskjell. Vi har hatt et ønske om å ta dokumentasjonskravet et hakk opp. I tillegg til å jobbe opp mot de andre målene vi har satt oss, har vi nå denne sertifiseringen som er en sterk forpliktelse til å produsere i henhold til standarden. Det vil komme en tredjepart inn i produksjonen en gang i året for å sjekke at vi virkelige gjør det slik vi skal, forteller Inger-Helene Hals, Corporate officer Quality, HR and HS&E.

I praksis betyr standarden at vi må ha en streng driftskontroll av alt vi gjør i produksjonen som kan påvirke miljøet; energiforbruk, sirkulær økonomi og avfallshåndtering. Samtidig er det viktig å sørge for at alle ansatte forstår hva dette betyr og hva som må gjøres.

 

Vi tar kvalitet og miljø på alvor

ISO 14001-sertifiseringen er sammen med ISO 9001-sertifikatet vi allerede har en konsernsertifisering der alle lokasjoner blir underlagt de samme kravene til miljø og kvalitet. Dette er første gang vi sertifiseres som ett konsern etter både ISO 9001 og ISO 14001. Med en sertifisering i disse standardene, kan vi nå dokumentere at vi har gode systemer for kvalitetssikring og at vi jobber aktivt for å møte krav og forventninger til kvalitet, kundetilfredshet og miljø.

Nyheter

Siste nyheter og artikler fra hele PartnerPlast gruppen

Vi er nå sertifisert etter ISO 14001!

En ISO 14001-sertifisering hjelper oss som bedrift å redusere vår belastning på miljøet. Dette kan...

PartnerPlast leverer første resirkulerte produkt

Sulzer velger Partner Plast fordi de kan levere produkter i resirkulert plast. Det første produktet...

Ungdomsbedriften Marival som samarbeider tett med PartnerPlast vant pris i NM

Marival vant prisen for beste samarbeid med næringslivet. Et samarbeid både Marival og PartnerPlast ser...