Bærekraft

De aller fleste fremtidsrettede selskaper snakker alle om bærekraft og sirkulær økonomi. Det samme gjør vi i PartnerPlast.

Vi har tatt FNs 17 bærekraftsmål og satt konkrete mål for hva vi kan gjøre som et selskap for å gjøre en forskjell.

Vårt gyldne mål:
Forbruk og produksjon

Vi har vært en pådriver når vi etablerer Nordic Plastic Recycling.
Vi er miljøsertifisert i samsvar med ISO 14 001.
Vi skal fortsette å arbeide for å øke vår bruk av resirkulerte materialer. Målet vårt er at resirkulerte materialer utgjør en vesentlig del av våre produkter i fremtiden.

Vi resirkulerer plastproduktene våre fordi vi tror på fremtiden

Vårt mål

Hovedmålet for PartnerPlast er å ha > 30% resirkulert plast i alle produktene våre i løpet av de neste tre årene.

Samarbeid med NPR

PartnerPlast AS vil samarbeide med Nordic Plastic Recycling AS (NPR) for resirkulering av alle produkter produsert på PartnerPlasts fabrikk i Åndalsnes. Dette for å sikre en god sirkulær økonomi, og vårt mål er å minimere mengden restavfall og forbrenning.

Resirkulering av egne produkter

Vi må alle ta grep når vi jobber mot den grønne overgangen. Alle produktene våre kan returneres til oss for resirkulering. Overgangen til sirkulær økonomi medfører endringer i design, produksjon og forbruksmønster. Vi må alle bidra. Alle produktene våre kan returneres gratis til resirkulering til nye PartnerPlast-produkter. All plast er egnet for gjenbruk når den håndteres og sorteres riktig.

Hvis du velger PartnerPlast, velger du sirkulær økonomi. Bli med på å gjøre en forskjell!

  • TheGlobalGoals_Icons_Color_Goal_9

  • TheGlobalGoals_Icons_Color_Goal_13

  • TheGlobalGoals_Icons_Color_Goal_14

  • TheGlobalGoals_Icons_Color_Goal_15

Vi har satt oss 4 mål der vi som selskap har noe å sikte mot og jobbe mot å oppnå.

Industri, innovasjon og infrastruktur

Deler av omsetningen vår går til forskning og utvikling. Alle prosjekter må vurderes i tråd med våre bærekraftsmål.

Klimahandling

Bruk mindre emballasje i hele verdikjeden. Vi vil redusere bruken av emballasje med 50% innen 2025.

Livet under vann

Deler av omsetningen vil bli plassert i et investeringsfond der midlene vil bli brukt til opprydding av plastavfall. Alle våre ansatte vil bruke minst 8 timer hver år på frivillig arbeid for å bidra.

Livet på land

Vi vil være en pådriver i arbeidet med å sikre at plast samles og resirkuleres i stedet for å havne på land eller deponi.

Videreutvikle konseptet «Operation Clean Sweap» i samråd med Plastics Europe.

  • TheGlobalGoals_Icons_Color_Goal_4

  • TheGlobalGoals_Icons_Color_Goal_8

  • TheGlobalGoals_Icons_Color_Goal_11

  • TheGlobalGoals_Icons_Color_Goal_17

Vi har valgt fire kjerneverdier som alle er, og alltid har vært, en del av vår visjon:

Kvalitetsutdanning
Grei arbeid og økonomisk vekst
Bærekraftige byer og samfunn
Partnerskap for målene