Bærekraft

De aller fleste fremtidsrettede selskaper snakker alle om bærekraft og sirkulær økonomi. Det samme gjør vi i PartnerPlast.

Vi har tatt FNs 17 bærekraftsmål og satt konkrete mål for hva vi kan gjøre som et selskap for å gjøre en forskjell.

Vårt gyldne mål:
Forbruk og produksjon

Vi har vært en pådriver når vi etablerer Nordic Plastic Recycling.
Vi er miljøsertifisert i samsvar med ISO 14 001.
Vi skal fortsette å arbeide for å øke vår bruk av resirkulerte materialer. Målet vårt er at resirkulerte materialer utgjør en vesentlig del av våre produkter i fremtiden.

Vi resirkulerer plastproduktene våre fordi vi tror på fremtiden

Vårt mål

Vi skal fortsette å arbeide for å øke vår bruk av resirkulerte materialer. Målet vårt er at resirkulerte materialer utgjør en vesentlig del av våre produkter i fremtiden.

Samarbeid med NPR

PartnerPlast AS samarbeider med Nordic Plastic Recycling AS (NPR) for resirkulering av produkter produsert på PartnerPlasts fabrikk i Åndalsnes.  Dette for å sikre en god sirkulær økonomi, med mål om å minimere mengden restavfall til forbrenning.

Resirkulering av egne produkter

Vi må alle ta grep når vi jobber mot det grønne skiftet.  Overgangen til sirkulær økonomi medfører endringer i design, produksjon og forbruksmønster. Alle våre produkter kan returneres til oss for resirkulering, til nye PartnerPlast produkter.

Velger du PartnerPlast, velger du sirkulær økonomi. Bli med å gjør en forskjell.

  • TheGlobalGoals_Icons_Color_Goal_9

  • TheGlobalGoals_Icons_Color_Goal_13

  • TheGlobalGoals_Icons_Color_Goal_14

  • TheGlobalGoals_Icons_Color_Goal_15

Vi har satt oss 4 mål der vi som selskap har noe å sikte mot og jobbe mot å oppnå.

Industri, innovasjon og infrastruktur

Deler av omsetningen vår går til forskning og utvikling. Våre prosjekter vurderes i tråd med våre bærekraftsmål.

Klimahandling

Mindre bruk av emballasje i hele verdikjeden.

Livet under vann

Årlig arrangerer vi dugnad for opprydding av plastavfall. Vår målsetning er at våre ansatte skal delta i frivillig arbeid for å bidra med opprydding av plastavfall.

Livet på land

Vi vil være en pådriver i arbeidet med å sikre at plast samles og resirkuleres i stedet for å havne på land eller deponi.

  • TheGlobalGoals_Icons_Color_Goal_4

  • TheGlobalGoals_Icons_Color_Goal_8

  • TheGlobalGoals_Icons_Color_Goal_11

  • TheGlobalGoals_Icons_Color_Goal_17

Av FN's bærekraftsmål har vi valgt å fokusere på disse:

God utdanning
Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene