Sjef for Forretningsutvikling – Rotasjonsstøping og Havbruk

Raymond Molund er ansatt i PartnerPlast Gruppen som Sjef for Forretningsutvikling – Rotasjonsstøping og Havbruk. Han vil begynne i stillingen 1. mars 2018.

Raymond kommer fra stillingen som Markedssjef i ØPD AS og har lang erfaring med produktutvikling, konstruksjon og rotasjonsstøping innen termoplastindustrien. Han har i hovedsak jobbet mot kommunalteknikk innen VMT (vann og miljøteknologi) men har også erfaring fra havbruk og prosessanlegg. I tillegg sitter han i fagnemda for Utdanningsdirektoratet hvor han utarbeider eksamensoppgaver for plastfagene; polymerkompositt, termoplastfaget og plastmekanikerfaget.

I PartnerPlast vil Raymond få rollen med å videreutvikle produktporteføljene innen Rotasjonsstøping og Havbruk.