Hjem / Rotasjonsstøping

Rotasjonsstøping

Rotasjonsstøping er i utgangspunktet en metode for fremstilling av hule produkter. Enkle sluttoperasjoner kan omforme produktet, og metoden konkurrerer derfor effektivt med sprøytestøping og formblåsing.

Teknikken ble opprinnelig utviklet kommersiell i 1940-årene for bruk med flytende PVC. I begynnelsen ble veksten av denne prosessen hindret fordi det ble sett på som en relativt langsom støpemetode med et begrenset utvalg av materialer og støpemuligheter. Det store gjennombruddet kom først på slutten av 1950-tallet, da ulike typer polyetylen ble utviklet for rotasjonsstøping.

Gjennom 1960 og 1970-årene ble flere typer polyetylen tilgjengelig og det ble oppdaget at også andre typer plast var "rotasjonsstøpevennlige". Dette førte til en stabil vekst innen rotasjonsstøpeprosessen, og interessen har økt ytterligere i løpet av det siste tiåret.

Designere produserer stadig mer sofistikerte former, materialleverandører har utviklet typer som er spesielt tilpasset prosessen og maskinutviklere har forbedret effektiviteten av utstyret og utviklet moderne prosesskontrollsystemer.

Rotasjonsstøping skiller seg fra alle andre prosessmetoder ved at varmingen, smeltingen, formingen og avkjølingsstadiet skjer etter at plasten er plassert i formen. Det er heller ikke ikke noe trykk tilføyd under støpingen bortsett fra gravitasjon.

Fordelene med dette er:

  • Rotasjonsstøpte produkter er stort sett uten spenninger.
  • Det er ingen sveiselinjer.
  • Store produkter kan produseres med lave kostnader.
  • Verktøykostnader er relativt lave.
  • Designere har stor frihet når det gjelder design.

Sponsoravtaler