Hjem / Kvalitet og HMS

Kvalitet og HMS

Hovedmål

Vårt hovedmål er å bli den foretrukne leverandøren for alle våre kunder!

Alle operasjoner skal ha minimal innvirkning på miljøet, og våre produkter og tjenester skal være sikre for kunder og ansatte.

Kvalitetspolitikk

Vårt mål er å bli ledende i Skandinavia innen rotasjonsstøping og tilhørende produkter innenfor våre segment. Vi skal være en drivkraft når det gjelder produksjon, materialer og design for teknologi samt fronte rotasjonsstøping som det beste alternativet.

Vi skal fokusere på å tilfredsstille kundenes behov, krav og forventninger.

Vi utfører alle våre operasjoner i tråd med kravene i gjeldende lover og forskrifter. Selskapets kvalitetsstyringssystem skal som minimum oppfylle kravene i NS-EN ISO 9001: 2015 og skal sertifiseres av en akkreditert instans. Vi jobber kontinuerlig for å forbedre kvalitetsstyringssystemet.

Helse, miljø og sikkerhet er prioritert i alle deler av organisasjonen.

HMS

I PartnerPlast AS er sikkerhets- og miljøarbeidet en prioritert sak. Vårt mål er å utvikle og sikre et fysisk og psykososialt arbeidsmiljø som sikrer våre ansattes trygghet og trivsel.

Gjennom systematisk planlegging, kartlegging og gode rutiner, vil vi:

  • Fremme helse, sikkerhet og miljø for våre ansatte
  • hindre arbeidsrelaterte sykdommer og problemer
  • fjerne usunne faktorer fra arbeidsmiljøet
  • overholde kravene i gjeldende lover og forskrifter

Sikkerhet

Last ned vår sikkerhetsbrosjyre her.Vi legger stor vekt på sikkerhet og det er viktig for PartnerPlast AS at alle som jobber i eller besøker våre fabrikker, skal være trygge. Hvis du er en av våre besøkende, er det ansvaret til personen du besøker for å påpeke rømningsveier.

Hvis det skulle oppstå en krisesituasjon, er det viktig at alle kjenner rømningsveiene. Vennligst les nøye gjennom brosjyren du får.

Velkommen!

Sponsoravtaler