2018 ble avsluttet med gode nyheter for oss i PartnerPlast AS da vi fikk tilbud om tilbud og installasjon av sjøbarrierer ved Haakonsvern orlogstasjon, som ligger utenfor Bergen. Formålet med etableringen av sjøbarrierene er å underbygge Sjøforsvarets behov for å styrke den land- og sjøbaserte sikringen av Sjøforsvarets hovedbase, Haakonsvern orlogsstasjon.

Om kontrakten
PartnerPlast AS was awarded the contract after an international publicly announced offer competition with several providers. Evaluering, basert på pris, teknisk løsning, drift og vedlikehold, gjorde at vi ble valgt som foretrukket leverandør til denne totalentreprisen.

PartnerPlast skal levere og installere over 900 sjøbarrierebøyer med tilhørende utstyr til totalt 4 (brann) anlegg rundt Haakonsvern i Bergen. I tillegg skal det utføres vedlikehold. I associate with the scope of this assignment, we have attached important partners - these are; FSV Services AS, Synfaring AS, Ocean Recruitment & Competence AS og Spectac AS.

Dette er en betydelig kontrakt for PartnerPlast som sikrer stor aktivitet fremover. Installasjon av sjøbarrierene skal foregå i løpet av 2. og 3.kvartal 2019.

Fremover
Vi anser dette som et veldig interessant og spennende marked og vi ønsker med denne kontrakten å kunne posisjonere oss godt i forhold til kommende muligheter både nasjonalt og internasjonalt.