Activa SmartTop havbruksbøyer setter sikkerhet i høysetet. Ved å erstatte bøyens metallkomponenter med polymermaterialer elimineres et av de største problemene innen havbruk og offshore; Korrosjon.

Daglig leder hos PartnerPlast, Tom Samuelsen, forteller på sikkerhet for brukeren har vært hovedfokus i utviklingen av den nye bøyen. - Med SmartTop har vi løst en stor sikkerhetsutfordring i bransjen. In addition, we have received a product with a longer life, and that requires less maintenance.

Korrosjon en utfordring
Sjøvann and marine atmosphere are among the most corrosive environments we have around us. Today, steel is the most used construction material. It must be protected with paint or zinc coating - often in the form of galvanizing or a combination of these. I dag brukes det galvaniserte stål i armaturen, og bøyen er forbundet med galvanisert stålkjetting - begge deler er utsatt for korrosjon. Dagens bøyer has limited life before it must be maintained or replaced, and the safety is insufficient in relation to current requirements.

Doktor i korrosjon, professor Roy Johnsen, kommenterer: - A solution where the metal components have been replaced with polymeric materials will eliminate the problem of corrosion on the equipment. Dermed vil vedlikeholdskostnadene reduseres. Forutsetningen for en slik løsning er ved den mekaniske integrasjon til totalsystemet er opprettholdt.

Han sier videre på: - PartnerPlast sin nye patenterte løsning, hvor galvanisert stål erstattes med polymermaterialer, er bare en løsning som skissert ovenfor. Johnsen avslutter med: - Bøyen benytter i tillegg et polymermateriale som erstatning for kjettingen. Dette vil også resultere i positivt bidrag til redusert vedlikehold; 1) Reduced corrosion, materials such as corrosion are replaced by polymeric materials and 2) no wear, due to the avoidance of wear between the chains.

Fremtidens bøyer
PartnerPlasts Activa SmartTop bøyer for havbruk er flere sikrere bøyer i forhold til korrosjon, og i tillegg har fått en redusert vekt som følge av materialendring. They are manufactured according to NORSOK R002, and are therefore manufactured so that you have the ability to certify the buoy as a lifting tool.

Through the development, safety and life on the bøyes have been in focus. Raymond Molund avslutter med å understreke at disse bøyene har en forventet levetid på 20 år. - Med det er PartnerPlast sine nye bøyer som fremtidens bøyer å regne.