Vi lanserer Activa SmartTop

Activa SmartTop havbruksbøyer setter sikkerheten i høysetet. Ved å erstatte bøyens metallkomponenter med polymermaterialer, elimineres et av de største problemene innenfor havbruk og offshore; korrosjon.

Daglig leder hos PartnerPlast, Tom Samuelsen, forteller at sikkerhet for brukeren har vært hovedfokus i utviklingen av den nye bøyen. –  Med SmartTop har vi løst en stor sikkerhetsutfordring i bransjen. I tillegg har vi fått et produkt med lengre levetid, og som krever mindre vedlikehold.

Korrosjon en utfordring
Sjøvann og marin atmosfære er blant de mest korrosive miljøene vi har rundt oss. I dag er stål det mest benyttede konstruksjonsmaterialet. Det korroderer i alle fuktige miljø, og må beskyttes med malings- eller sinkbelegg – ofte i form av galvanisering eller en kombinasjon av disse. I dag brukes det galvanisert stål i armaturen, og bøyen er forbundet med galvanisert stålkjetting – begge delene er utsatt for korrosjon. Dagens bøyer har begrenset levetid før de må vedlikeholdes eller erstattes, og sikker­heten er ikke tilstrekkelig i forhold til dagens krav.

Doktor i korrosjon, professor Roy Johnsen, kommenterer: – En løsning hvor de metallkomponentene er erstattet med polymere materialer, vil eliminere problemet med korrosjon på utstyret. Dermed vil vedlikeholdskostnadene reduseres. Forutsetningen for en slik løsning er at den mekaniske integrasjonen til totalsystemet er ivaretatt.

Han sier videre at: – PartnerPlast sin nye patenterte løsning, hvor galvanisert stål erstattes med polymermaterialer, er nettopp en løsning som skissert ovenfor. Johnsen avslutter med at: – Bøyen benytter i tillegg et tau (polymer materiale) som erstatning for kjettingen. Dette vil også resultere i to positive bidrag til redusert vedlikehold; 1) redusert korrosjon, materialer som korriderer er erstattet av polymere materialer og 2) ingen slitasje, på grunn av at slitasje ­mellom kjettingleddene unngås.

Fremtidens bøyer
PartnerPlasts Activa SmartTop bøyer for havbruk er adskillig sikrere bøyer i forhold til korrosjon, og har i tillegg fått en redusert vekt som følge av materialendringen. De er produsert i henhold til NORSOK R002, og er derfor produsert slik at man har mulighet til å sertifisere bøyen som et løfteredskap.

Gjennom utviklingen har sikkerhet og levetid på bøyene stått i fokus. Raymond Molund avslutter med å understreke at disse bøyene har en forventet levetid på 20 år. –  Med det er PartnerPlast sine nye bøyer som fremtidens bøyer å regne.

Nyheter

Siste nyheter og artikler fra hele PartnerPlast gruppen

Otto Søberg ny styreleder i Partnerplast

Generalforsamlingen har med virkning fra 1. august 2022 enstemmig valgt Otto Søberg som ny styreleder...

Generasjonsskifte i Molstad Modell & Form AS

Fra venstre: Tor Henning Molstad og Pål Tåsåsen Etter mange års...

Lederskifte i PartnerPlast

Daglig leder Tom Samuelsen har bedt styret om avløsning etter mange år som daglig leder...