Ingeniør & design

Hvis du har et konsept eller en idé, men er usikker på hvordan du skal gå frem, kan det hende du trenger teknisk støtte for design.

PartnerPlast har et profesjonelt og kompetent team med kapasitet til å utvikle og designe nye produkter. Vi er her for å veilede deg gjennom følgende trinn:

  • Konsept design
  • Produksjon og testing av prototype
  • Endelig design klar for produksjon

Vår tekniske kapasitet dekker mer enn utformingen av plastprodukter. PartnerPlast har en lang historie i vellykket og innovativ utvikling av komplette produktkombinasjoner. Våre plast komponenter brukes i kombinasjon med stål-og aluminiums konstruksjoner, samt elektroniske systemer