Ledig Stilling – Utviklingsingeniør Elektronikk

Til vår utviklingsavdeling i Molde søker vi etter ingeniør / sivilingeniør elektronikk som vil arbeide med instrumentering av våre bøyer innenfor markedsområdene Havbruk, Met-Ocean, Offshore og Seismikk


Arbeidsoppgaver
Arbeidsoppgaver innen følgende områder:

 • Designe elektronikk for offshore/subsea og industrielle løsninger
 • Design av analoge og digitale kretskortløsninger
 • Embedded programmering
 • Applikasjonsutvikling


Kvalifikasjoner
Vi ønsker at du innehar én eller flere av følgende kvalifikasjoner:

 • Utdanning på bachelor- eller masternivå innen elektronikk eller kyberteknikk
 • Analog elektronikk og EMC
 • RF design
 • Power Electronics
 • Embedded programmering
 • Skjema og PCB design
 • Erfaring med C++ (Qt)


Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med mange faglig sterke og motiverte kollegaer
 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver

For mer informasjon om stillingene, kontakt Magne Farstad på tlf. 95 99 97 60 eller E-mail magne.farstad@partnerplast.com

Søknad med CV sendes på epost til ida@partnerplast.com

 

 

PartnerPlast på Åndalsnes sikrer Sjøforsvarets Hovedbase!

2018 ble avsluttet med gode nyheter for oss i PartnerPlast AS da vi vant anbudsinnbydelsen med Forsvarsbygg om levering og installasjon av sjøbarrierer ved Haakonsvern orlogsstasjon, som ligger utenfor Bergen. Formålet med etableringen av sjøbarrierene er å underbygge Sjøforsvarets behov for å styrke den land- og sjøbaserte sikringen av Sjøforsvarets hovedbase, Haakonsvern orlogsstasjon.

Om kontrakten
PartnerPlast AS ble tildelt kontrakten etter en internasjonalt offentlig utlyst tilbudskonkurranse med flere tilbydere. Evalueringen, basert på pris, teknisk løsning, drift og vedlikehold, gjorde at vi ble valgt som foretrukket leverandør til denne totalentreprisen.

PartnerPlast skal levere og installere over 900 sjøbarrierebøyer med tilhørende utstyr til totalt 4 (fire) anlegg rundt Haakonsvern i Bergen. I tillegg skal det utføres vedlikehold. I forbindelse med omfanget på dette oppdraget har vi knyttet til oss viktige samarbeidspartnere – disse er; FSV Services AS, Synfaring AS, Ocean Recruitment & Competence AS og Spectac AS.

Dette er en betydelig kontrakt for PartnerPlast som sikrer stor aktivitet fremover. Installasjon av sjøbarrierene skal foregå i løpet av 2. og 3.kvartal 2019.

Fremover
Vi anser dette som et veldig interessant og spennende marked og vi ønsker med denne kontrakten å kunne posisjonere oss godt i forhold til kommende muligheter både nasjonalt og internasjonalt.

Kategorier Ukategorisert

Vi lanserer Activa SmartTop

Activa SmartTop havbruksbøyer setter sikkerheten i høysetet. Ved å erstatte bøyens metallkomponenter med polymermaterialer, elimineres et av de største problemene innenfor havbruk og offshore; korrosjon.

Daglig leder hos PartnerPlast, Tom Samuelsen, forteller at sikkerhet for brukeren har vært hovedfokus i utviklingen av den nye bøyen. –  Med SmartTop har vi løst en stor sikkerhetsutfordring i bransjen. I tillegg har vi fått et produkt med lengre levetid, og som krever mindre vedlikehold.

Korrosjon en utfordring
Sjøvann og marin atmosfære er blant de mest korrosive miljøene vi har rundt oss. I dag er stål det mest benyttede konstruksjonsmaterialet. Det korroderer i alle fuktige miljø, og må beskyttes med malings- eller sinkbelegg – ofte i form av galvanisering eller en kombinasjon av disse. I dag brukes det galvanisert stål i armaturen, og bøyen er forbundet med galvanisert stålkjetting – begge delene er utsatt for korrosjon. Dagens bøyer har begrenset levetid før de må vedlikeholdes eller erstattes, og sikker­heten er ikke tilstrekkelig i forhold til dagens krav.

Doktor i korrosjon, professor Roy Johnsen, kommenterer: – En løsning hvor de metallkomponentene er erstattet med polymere materialer, vil eliminere problemet med korrosjon på utstyret. Dermed vil vedlikeholdskostnadene reduseres. Forutsetningen for en slik løsning er at den mekaniske integrasjonen til totalsystemet er ivaretatt.

Han sier videre at: – PartnerPlast sin nye patenterte løsning, hvor galvanisert stål erstattes med polymermaterialer, er nettopp en løsning som skissert ovenfor. Johnsen avslutter med at: – Bøyen benytter i tillegg et tau (polymer materiale) som erstatning for kjettingen. Dette vil også resultere i to positive bidrag til redusert vedlikehold; 1) redusert korrosjon, materialer som korriderer er erstattet av polymere materialer og 2) ingen slitasje, på grunn av at slitasje ­mellom kjettingleddene unngås.

Fremtidens bøyer
PartnerPlasts Activa SmartTop bøyer for havbruk er adskillig sikrere bøyer i forhold til korrosjon, og har i tillegg fått en redusert vekt som følge av materialendringen. De er produsert i henhold til NORSOK R002, og er derfor produsert slik at man har mulighet til å sertifisere bøyen som et løfteredskap.

Gjennom utviklingen har sikkerhet og levetid på bøyene stått i fokus. Raymond Molund avslutter med å understreke at disse bøyene har en forventet levetid på 20 år. –  Med det er PartnerPlast sine nye bøyer som fremtidens bøyer å regne.

Kategorier Ukategorisert

Innovasjonssenteret på Åndalsnes!

Arbeidet er nå godt i gang og Innovasjonssenteret Åndalsnes (INÅ) skal, etter planen, stå klart i begynnelsen av 2019.

Vi gleder oss enormt!

Slik ser det ut hos oss i PartnerPlast i dag – full aktivitet:

 

 

 

 

 

 

 

 


Slik skal Innovasjonssenteret Åndalsnes (INÅ) se ut:


Foto: KOSBERGS ARKITEKTKONTOR AS

For mer informasjon: Finansieringa på plass, nå blir det innovasjonssenter

 

Grunnsteinsnedleggelse – Innovasjonssenteret på Åndalsnes

Lørdag 4.august klokka 09:00 var det duket for grunnsteinsnedleggelse for Innovasjonssenteret på Åndalsnes. Mange hadde møtt opp for å overvære hendelsen som fant sted dagen etter en suksessrik PartnerPlast dag med faglig tema og sosialt samvær både for ansatte og tilreisende.

Grunnsteinen viser mange tannhjul som jobber sammen og skal symbolisere en kobling mellom mennesker, industri, utvikling og ideer. Vi gleder oss til Innovasjonssenteret står ferdig i februar 2019!

 

 

 

 

 

Kategorier Ukategorisert

Sjef for Forretningsutvikling – Rotasjonsstøping og Havbruk

Raymond Molund er ansatt i PartnerPlast Gruppen som Sjef for Forretningsutvikling – Rotasjonsstøping og Havbruk. Han vil begynne i stillingen 1. mars 2018.

Raymond kommer fra stillingen som Markedssjef i ØPD AS og har lang erfaring med produktutvikling, konstruksjon og rotasjonsstøping innen termoplastindustrien. Han har i hovedsak jobbet mot kommunalteknikk innen VMT (vann og miljøteknologi) men har også erfaring fra havbruk og prosessanlegg. I tillegg sitter han i fagnemda for Utdanningsdirektoratet hvor han utarbeider eksamensoppgaver for plastfagene; polymerkompositt, termoplastfaget og plastmekanikerfaget.

I PartnerPlast vil Raymond få rollen med å videreutvikle produktporteføljene innen Rotasjonsstøping og Havbruk.

 

PartnerPlast med kraftsatsing på ny produktserie til havbruk

– Koblingen mellom lang erfaring fra røffe havområder og maritim elektronikk gjør denne satsingen veldig spennende, sier daglig leder Tom Samuelsen (t.v.) og salgsansvarlig Ola Stavran i PartnerPlast AS. Foto: PartnerPlast

– Vi har tiår med erfaring fra noen av verdens røffeste havområder. Vi forankrer store konstruksjoner til havs og leverer bøyer og oppdrift til havbruk og offshoreindustri verden over. Dette har vi nå løftet opp til en egenutviklet, komplett serie med bøyer, utstyr og maritim elektronikk for havbruksnæringen.

Det er ikke bare tyngde i produkt og innovasjon, men også i historien og tradisjonene hos daglig leder Tom Samuelsen og teamet hans ved PartnerPlast AS. Åndalsnes-bedriften fyller 25 neste år, men er samtidig en del av et lokalt plastindustrimiljø som hadde sin første spede begynnelse for 70 år siden. Det var helt andre produkter i oppstarten, men de siste tiårene har blikket vært rettet mot havbruksnæring og offshoreindustri.

PartnerPlasts erfaring innen oppdrift, forankring og bøyer har blitt smeltet sammen med utvikling og produksjon av moderne, maritim elektronikk.

Resultatet er en komplett produktserie med fortøyningsbøyer og tilleggsutstyr for havbruksnæringen, og i tråd med maritim tradisjon har produktet også fått sitt eget døpenavn: Activa.

– Både produkt, produksjon, teknologi og kompetanse er i stor grad overførbare mellom offshoreindustri og havbruksnæring. PartnerPlast har bygd seg opp til å bli en global leverandør av produkter til disse næringene, forteller Tom Samuelsen.

– Nå satser vi enda kraftigere på havbruk, og vi skal samarbeide tett med utstyrsleverandørene til havbruksnæringen i videreutviklingen av produktene våre, ikke minst innen maritim elektronikk som er spesialtilpasset havbruksanlegg og røffe forhold, sier Samuelsen.

Activa er en komplett serie av bøyer, lys, elektronikk og varsling for oppdrettsanlegg.

– PartnerPlast har i lang tid satset mye på egenutvikling og produksjon av maritim elektronikk, og i dette inngår blant annet egne markeringslys som er spesielt tilpasset og godkjent for havbruksnæringen, sier salgsleder Ola Stavran i PartnerPlast.

– Utviklingen kan tyde på at framtidas oppdrettsanlegg vil bli enda større og plassert enda lengre ut fra kysten, kanskje helt til havs. Dette er noe som styrker våre muligheter, med den kompetansen vi sitter på og de produktene vi har utviklet, sier Ola Stavran.

KONTAKT:

Daglig leder Tom Samuelsen
mob: 901 40845 epost: tom@partnerplast.com

Salgsansvarlig Activa, Ola Stavran
mob: 992 05550 epost: ola@partnerplast.com>

PartnerPlast og Installit signerer samarbeidsavtale

Av: Leslie Henriksen, Moderne Produksjon

De to firmaene PartnerPlast og Installit har bestemt seg for å knytte sterkere bånd til hverandre og har derfor nylig signert en avtale som sier at de skal samarbeide om utvikling, produksjon og salg av utvalgte produkter rettet spesielt mot offshore- og subseanæringen samt maritim- og havbruksindustri.

Målet med samarbeidet er å skape økt omsetning for begge parter innen de utvalgte produktene, samt å sette større fart i utviklingen av nye produkter og redusere tiden det tar å få disse ut i markedet.

Passer godt inn i porteføljen

CEO i PartnerPlast Tom Samuelsen mener samarbeidet med Installit vil bli viktig i årene som kommer. – De har utviklet noen produkter som passer godt inn i den produktporteføljen av polyuretanprodukter som PartnerPlast er i ferd med å bygge opp. I tillegg sitter de med førstehåndskunnskap om hvilke behov for nyvinninger som finnes ute i markedet. Vi ser også for oss å dra nytte av den erfaringen som Installit besitter innenfor styrkeanalyser og mekanisk design. Dette er noe som flere av våre kunder etterspør, og som vil gi oss et fortrinn i utviklingen av produkter som bøyebegrensere, bøyestivere og kabelbeskyttelse, poengterer Samuelsen, og utdyper: – I første omgang vil vi ta inn Installit Mudmat i vår katalog, og å ha disse på lager både i Norge og i Australia. Planen er deretter å innføre flere produkter, samt utvikle nye felles konseptløsninger etter hvert som behovet dukker opp.

Godt utbygd markedsapparat

General Manager Ivar-Andreas Monefeldt sier Installit er svært glade for at muligheten for et tettere samarbeid med PartnerPlast dukket opp. – PartnerPlast har et godt utbygd markedsapparat, og vil gi oss mye bedre muligheter til å treffe nye kunder med våre produkter. Oppkjøpet som PartnerPlast gjorde av Molstad Modell & Form i 2015 gir oss også bedre kontroll på produksjonen av Installits produkter, som i stor grad dreier seg om deler støpt i polyuretan. Vi vil stille mye sterkere når begge selskapene i årene som kommer sikter seg inn på nye markeder, slik som fiskeoppdrett og offshore vind, påpeker Monefeldt.

Monefeldt forteller videre at de kjenner godt til Molstad Modell & Form fra før da de har produsert former til flere av Installits produkter tidligere.

– Nå blir vi med dem på standen når Molstad Modell & Form og PartnerPlast stiller ut på Subsea Valley Conference tidlig i april, og vi får profilert oss i den nye polyuretankatalogen til PartnerPlast, avslutter han.

Se også www.molstad.no

Artikkelen er hentet fra Moderne Produksjon