Group Financial Controller

PartnerPlast Gruppen er ambisiøse med tanke på videre ekspansjon framover. Vi søker derfor etter en Group Financial Controller som kan være en sterk pådriver for økt lønnsomhet og vekst. Du er proaktiv, løsningsorientert, og trives i et hektisk miljø.

Tasks

Work tasks within the following areas:

• Økonomisk analyse og beslutningsstøtte, herunder for datterselskaper og forretningsområder
• Bistå innen økonomisk oppfølging av prosjekter og dokumentasjon
• Utviklingsarbeid, rapportering og oppfølging av relevante KPIer
• Støtte virksomheten med korrekt styringsinformasjon inkludert effektivisering av rapporteringsprosesser
• Videreutvikling og implementering av ulike IT systemer, herunder budsjett-, prognose- og rapporteringsverktøy
• Bidra til arbeidskapitalforbedring og konsernets fokus på dette området
• Bidra i prising/ tilbudsarbeid og utarbeide lønnsomhetskalkyler for interne beslutningsgrunnlag
• Etablere og utarbeide rapporter og analyser for salg, lønnsomhet, prognoser, budsjett og andre relevante rapporter til datterselskaper, forretningsområder, CFO og øvrig ledelse
• Delta i strategiprosesser og prosjektarbeid
• Proaktiv oppfølging av verdiskapende prosjekter som optimalisering av salg, marginer og kostnader
• Bidra i oppkjøps- og integrasjonsprosjekter

We offer

• Konkurransedyktige betingelser
• Et positivt og godt arbeidsmiljø
• En utfordrende og spennende rolle i et selskap med ambisjoner

Qualifications

We want you to possess one or more of the following qualifications:

• Master innen finans, økonomi eller regnskap
• 3-5 års erfaring fra produksjonsselskap, konsulentbransjen, alternativt tilsvarende rolle/revisjon
• Sterk kommersiell forretningsforståelse og forstår de økonomiske driverne i konsernet
• God helhetsforståelse og evner å se problemstillinger på tvers av forretningsområder
• Sterk kompetanse innen virksomhetsstyring, budsjettering og rapportering
• Superbruker i Excel og generelt høy IT-kompetanse og interesse for IT, herunder BI-verktøy
• God regnskapsforståelse
• Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk
• Gode analytiske egenskaper og resonneringsevne
• Opptatt av å bidra til et sterkt team som deler kunnskap og spiller hverandre gode

We offer

• Konkurransedyktige betingelser
• Et positivt og godt arbeidsmiljø
• En utfordrende og spennende rolle i et selskap med ambisjoner

Specifications

Position:

Group Financial Controller

Starting date:

TBD

Type:

Salary:

Konkurransedyktige betingelser

Work hours:

Heltid

Number of positions:

Work place:

Lysaker, Moelv eller Åndalsnes

Any questions?

For more info, contact us today!

Rasmus Laursen (CFO)

99571851

rlaursen@partnerplast.com